top of page
Search
  • Writer's pictureBenno Stäheli

Di internaziunal dals umans cun impedimentsIl di internaziunal dals umans cun impediments cumenza mintga onn ils 3 da december. Quest di è vegnì proclamà da las Naziuns unidas (ONU) per augmentar la conscienza per ils interess dals umans cun impediments e per promover ils dretgs e la dignitad da quests umans. Il di duai er gidar a render attent a las sfidas, cun las qualas umans èn confruntads cun impediments, ed a rinforzar l' engaschament per promover lur participaziun en tut ils secturs da la vita.


En l' avegnir vul Conclood prestar in import impurtant en Svizra per sviluppar en tut la populaziun ina conscienza che umans cun basegn da sustegn n' han betg mo il dretg da vegnir integrads en tut ils secturs da la vita, mabain sa chapescha da sasez. Saja quai en la vita publica, a la lavur u areguard la furmaziun. I na dovra betg en emprima lingia leschas e cundiziuns per ademplir quai. I dovra cunzunt tar tut las abitantas e tar tut ils abitants da quest pajais, tuttina da tge derivanza, da la religiun u da l'appartegnientscha ch'ellas e ch'els han gugent, l'enclegientscha necessaria, l'enconuschientscha e la voluntad da s'occupar da las midadas necessarias. Nus avain era fixà quai sco finamira e vulain lavurar activamain vi da quai.


0 comments

Comments


bottom of page